Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak w związku z aktualną sytuacją

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU

MACIEJ KUBIAK

 

                  502 589 797

KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK KALISZ
KOMORNIK SĄDOWY W KALISZU
DOKUMENTY
DOKUMENTY

LICYTACJE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak ma możliwość przyjmowania spraw egzekucyjnych i o  dokonanie  zabezpie-

czenia z wyboru wierzyciela / uprawnionego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, przewidzia-

nego w art. 10 ust. 1 ustawy...

PRZYJMOWANIE SPRAW Z WYBORU

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej  jako u.k.k.)  koszty komornicze  obejmują   wydatki  ponie- 

sione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania...

 

KOSZTY KOMORNICZE
  • Krajowa rada Komornicza

         https://www.komornik.pl

 

  • Obwieszczenia o licytacjach

         https://licytacje.komornik.pl

 

  • Elektroniczne Księgi Wieczyste

         https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI

LINKI

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji składany w formie pisemnej powinien spełniać wymagania formalne - ogólne i szczegó- lne.

 

Ogólne wymogi formalne...

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WŁAŚCIWOŚĆ KOMORNIKA SĄDOWEGO

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU MACIEJA KUBIAKA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak może doręczać pisma wyłączenie na obszarze właściwości swojego rewiru, obejmującego obszar właściwości...

DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA DO KOMORNIKA SĄDOWEGO Z WNIOSKIEM O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.)...

USTALENIE ADRESU ZAMIESZKANIA

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI
PRZYJMOWANIE SPRAW Z WYBORU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak ma możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela / uprawnionego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, przewidzianego przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.)...
KOSZTY KOMORNICZE
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm.,  powoływana dalej  jako u.k.k.)  koszty komornicze obejmują wydatki komornika poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze...
LINKI
  • Krajowa Rada Komornicza

           https://www.komornik.pl

 

  • Obwieszczenia o licytacjach

           https://licytacje.komornik.pl

 

  • Elektroniczne Księgi Wieczyste

          https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji składany w formie pisemnej powinien spełniać wymagania formalne - ogólne i szczególne. Ogólne wymogi formalne (art. 126 § 1-2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.):

  • oznaczenie komornika, do którego wniosek...
DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

WŁAŚCIWOŚĆ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU MACIEJA KUBIAKA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak może doręczać pisma wyłączenie na obszarze właściwości swojego rewiru, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu. 

USTALENIE ADRESU ZAMIESZKANIA

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA DO KOMORNIKA SĄDOWEGO Z WNIOSKIEM O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

 

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.) w przypadku...

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
DORĘCZENIE KORESPONDENCJI
USTALENIE ADRESU ZAMIESZKANIA
PRZYJMOWANIE SPRAW Z WYBORU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak ma możliwość przyjmowania spraw egzekucyjnych i o dokonanie zabezpieczenia z wyboru wierzyciela / uprawnionego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.)...
KOSZTY KOMORNICZE
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.k.) koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze...
LINKI
  • Krajowa Rada Komornicza

          https://komornik.pl

 

  • Obwieszczenia o licytacjach

          https://licytacje.komornik.pl

 

  • Elektroniczne Księgi Wieczyste

          https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji składany w formie pisemnej powinien spełniać wymagania formalne - ogólne i szczególne.

 

Ogólne wymogi formalne (art. 126 § 1-2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)... 

WŁAŚCIWOŚĆ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KALISZU MACIEJA KUBIAKA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak może doręczać pisma wyłączenie na obszarze właściwości swojego rewiru, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego...

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA DO KOMORNIKA SĄDOWEGO Z WNIOSKIEM O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA 

 

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.) w przypadku zwrotu przez komornika...

© 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak

 

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.